Co warto wiedzieć o naczyniach liturgicznych?

Trybularz lub kadzielnica to utensylium liturgiczne służące do okadzania w czasie obrzędów liturgicznych. Jest to metalowa szkatuła umocowana na łańcuszkach i zamykana przykrywką, w którym umieszcza się specjalny metalowy koszyczek z rozżarzonymi bryłkami węgla drzewnego, na które sypie się ziarenka kadzidła. Trybularz oraz inne naczynia liturgiczne są konieczne podczas sprawowania Mszy Św.

Inne parametry liturgiczne

Oprócz kadzielnicy niezwykle ważny jest kielich, w którym podczas Eucharystii dokonuje się przemiana wody i wina w Krew Pana Jezusa. Kapłan podczas liturgii unosi go w górę i to samo powtarza również z pateną. Patena to mała tacka, na której kapłan kładzie Ciało Pańskie. Może być płaska lub z widocznym wgłębieniem. Często ma również rączkę lub uchwyt do podawania – używane podczas udzielania Komunii św. wiernym. Kielich oraz patena wykonane są z tego samego materiału, a w środku, w miejscu, gdzie trzyma się Ciało lub Krew Pańską, pokryte są złotem.

Cyborium i palka

Naczynia liturgiczne to również ampułki, korporał, puryfikaterz oraz cyborium. Cyborium potocznie nazywane też puszką, to naczynie, w którym konsekruje i przechowuje się w tabernakulum większą ilość hostii. Palka jest usztywnianym lnianym czworobokiem, często zdobionym haftem, którym nakrywa się kielich. Rodzajów naczyń liturgicznych jest dużo, a często są to prawdziwe dzieła sztuki o dużej wartości artystycznej.