Krzyż świętego Benedykta obroną przed złem

Każda religia posiada swoją symbolistykę oraz wierzenia. Nie inaczej sprawa wygląda w przypadku Krzyżu świętego Benedykta, który to uważany jest powszechnie za najbardziej katolicki z krzyży.

krzyż św benedykta

Krzyż inny niż wszystkie

Krzyż św Benedykta to zwykły krzyż wpisany w medalik świętego. Na pierwszej stronie medalika tzw. awersie znajduje się postać przedstawiająca wspomnianego świętego. Po jego prawej stronie widoczny jest wąż wypełzający z pękniętego kielicha, natomiast po lewej kruk z rozpostartymi skrzydłami. Dodatkowo znajdują się na nim dwa odrębne napisy. Crux sancti patris Benedicti przy postaci świętego oraz Eius in obitu nostro praesentia muniamur, co znaczy „Niech Jego obecność broni nas w chwili śmierci”.

Druga strona zwana rewersem przedstawia krzyż skonstruowany z pierwszych liter modlitwy św. Benedykta. CSSML od góry do dołu oznacza czyli Krzyż Święty niech mi będzie światłem. Natomiast ramiona krzyża tworzy ciąg liter NDSMD, które w rozwinięciu brzmią Non Draco Sit Mihi Dux. Ponadto krzyż otoczony jest przez cztery inne litery CSPB , co z kolei tłumaczy się jako Krzyż Świętego Ojca Benedykta. Dodatkowo obrzeże medalika wypełnia napis, będący swoistego rodzaju modlitwą – VRSNSMV – SMQLIVB.

Zastosowanie Krzyża Benedyktyńskiego

Jako, że wyryte na medaliku znaki to pierwsze litery modlitw św. Benedykta, które wypowiedział w chwilach szczególnych pokus, wykorzystać medalik należy w celu ochrony przed złem. Chronić on ma nie tylko przed złymi mocami, ale także przed chorobami. Aczkolwiek nie należy spodziewać się natychmiastowych uzdrowień. Jednakże krzyż św. Benedykta uważany jest nie bez powodu za ulubioną relikwię egzorcystów.