Matka Boska Gidelska

figurka matki boskiej

Zgodnie z gidelską tradycja Jan Czeczek orał swoje pole w pobliżu miejsca, gdzie dziś znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Gidelskiej. Wówczas miał on odnaleźć wśród blasku mały wyrzeźbiony w kamieniu wizerunek Matki Boskiej. Bardzo zdziwiło go znalezisko, ale jeszcze nie wiedział co tak naprawdę odnalazł.

Jako prosty człowiek nie potrafił zrozumieć znaków i potraktował wizerunek niczym znalezisko typowo materialne. Od razu ukrył figurkę w swoim domu. Czeczkowie w wyniku przetrzymania figurki stracili wzrok. Jednakże po zwróceniu figurki i obmyciu oczu wodą, która wcześniej została użyta do umycia figurki, odzyskali wzrok.

Przenosiny figurki

Po kolejnych cudownych znakach figurkę przeniesiono z kościoła na miejsce jej odnalezienia. Następnie została ona umieszczona w kapliczce w formie drewnianego słupa. Kapliczkę tą nadal można oglądać przy ołtarzu w kaplicy Matki Bożej.

Na początku XVII wieku do Gidli zostali sprowadzeni Dominikanie, którzy mieli głosić Słowo Boże oraz chwałę Maryi. Ponadto tym sposobem cudowna Matka Boska – figurka zyskała odpowiednich stróżów, a w Gidlach powstał klasztor Dominikanów.

Sławna figurka

Wraz z upływem lat sława cudownej figurki Matki Bożej zaczęła zataczać coraz szersze kręgi. Do dziś pielgrzymi ze szczególnym oddaniem i zaufaniem nawiedzają Gidle. Szczególnie licznie przybywają pielgrzymki ze Śląska, czyli rodzinnej ziemi świętego Jacka. Ciekawostką jest, ze klasztor gidelski, jako jedyny z klasztorów dominikańskich w zaborze rosyjskim, przetrwał lata rozbiorów.

Matka Boska z Gidli uważana jest za lekarkę ciał. Uważa się, ze wielu ludzi zostało uzdrowiony poprzez pielgrzymowanie do Klasztoru w Gidlach oraz dzięki modlitwą związanym z cudownym winem Matki Boskiej Gidelskiej. Jakikolwiek mamy stosunek do wiary i cudów, warto odwiedzić to miejsce oraz zobaczyć cudowną figurkę Matki Boskiej Gidelskiej.