Obraz, który wisi w domu każdego katolika

Jezus Miłosierny znajduje się na setkach tysięcy obrazów zdobiących ściany polskich katolickich domów.Należy do najbardziej czczonych obrazów w kościele współczesnym. Pierwotnie został on namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego według wskazówek świętej Faustyny. Na obrazie przedstawiony jest stojący Jezus. Ubrany jest w białą szatę. Prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa. Lewa ręka Chrystusa jest zwrócona ku jego własnemu sercu.

Serce Chrystusa

Jest taki element obrazu z Jezusem Miłosiernym, który każdego intryguje, jednak nie każdy go rozumie. Jest to jego serce, z którego wypływają dwa promienie. Każdy z nich ma swoją symbolikę. promień czerwony oznacza krew natomiast jasny odwołuje się do wody. Krew wypełnia każdą duszę, a blady promień usprawiedliwia je.

Czym obraz Jezus Miłosierny jest dla katolika

Dla osoby wierzącej patrzenie na obraz oznacza doznanie pocieszenia i łaski. Można go interpretować jako znak Bożego Miłosierdzia, w którym należy pokładać nadzieję. Do obrazu dołączony jest napis „Jezu Ufam tobie”. To oznacza,że każdy udręczony życiem, cierpiący człowiek właśnie w tym obrazie może odnaleźć ukojenie, a nade wszystko pokój. Ufność jest furtką, przez którą człowiek uzyskuje dostęp do darów Miłosierdzia Bożego, do wiecznego życia. Darami są również łaski w życiu doczesnym. Jeżeli człowiek nie ufa, nie może w żaden sposób dostąpić Boskich łask. Żadne nabożeństwo, ofiara ani modlitwa nie odniesie skutku, jeśli nie będzie jej towarzyszyć wiara i ufność. Jednakże czczenie obrazu nie wystarcza. Samemu należy praktykować miłosierdzie. Bez tego obraz zostanie jedynie bałwochwalczym rekwizytem. W objawieniach Jezus podał trzy sposoby, wedle których można być miłosiernym względem bliźniego. Jest to czyn, słowo i modlitwa. Obraz nie ma być przyczynkiem do powierzchownej dewocji, ale przypominać o jezusowym wezwaniu do miłosierdzia.