Warunki spowiedzi przedślubnej

Narzeczeni zawsze przed ślubem muszą przystąpić do spowiedzi. Dzieje się tak dlatego, że powinni oni pobierać sakrament małżeństwa będąc całkowicie czystymi i w stanie łaski.

konfesjonał do spowiedzi

Częstotliwość

Młodzi ludzie są bardzo często niespokojni jeżeli chodzi o spowiedź przedślubną, bo tak naprawdę nie wiedzą czego się mają spodziewać. Wydaje im się, że jest to spowiedź całkowicie różna od tych, które do tej pory mieli. Nic bardziej mylnego. Jednak, wbrew różnym obawom – taka spowiedź przedślubna jest bardzo podobna do tych standardowych.

Dwa zaświadczenia

Jedyne co różni tę spowiedź od innych jest fakt tego, że ze spowiedzi – pierwszej i drugiej należy otrzymać stosowne zaświadczenia od spowiednika. Zaświadczenia te potem trzeba przedstawić księdzu, który będzie udzielał sakramentu ślubu. I nie ma tutaj znaczenia czy chodzi o ślub konkordatowy czy też o ślub kościelny.

Rachunek sumienia

Jak w przypadku każdej innej spowiedzi także i w przypadku tej potrzebny jest rachunek sumienia oraz lista popełnionych grzechów. Przy tym warto się nad tym naprawdę poważnie zastanowić, ponieważ jest to jedna z najważniejszych spowiedzi w życiu. Dobrze więc, aby była ona przeprowadzona w sposób odpowiedni i z należytym do niej przygotowaniem.